Bremseavstand redder liv

Det finnes flere grunner til å føle seg mindre trygg på en motorsykkel, enn i en bil. Store sykler tar liv, kanskje spesielt blant yngre og mer risikovillige førere. Gjerne snakker vi her om unge menn, som har kjøpt seg en maskin med alt for mange hestekrefter – flere enn de selv klarer å beherske, eller beregne effekten av. En god motorsykkel kan lett bli til en stor belastning om man ikke tar større hensyn. Vanligvis er nemlig tre sekunder nok til å skille mellom liv og død.

Selv om motorsykler kan bremse raskere enn andre, tyngre kjøretøy, er det fortsatt viktig å holde den riktige avstanden til føreren foran. For korte avstander, med lite tid til å bremse, er nemlig hovedårsaken til ulykker i trafikken. Bremser man for raskt ved høye hastigheter, kan man blant annet risikere å fly over styret, og på dette viset, bli bedre kjent med underlaget.

Siden man som føreren av en motorsykkel er en myk trafikant, er det ekstra viktig å kjenne til fysikken bak det hele. En bil som kjører 90 km i timen, har en stoppelengde på rundt 100 m. Om man da som motorsyklist stopper for raskt, om man er fremst, for langsom eller bak, kan det raskt gå galt. Med en stoppelengde på rundt halvparten, er man raskt på pansret til bilen bak, eller enda verre, under bilen.enfield-1545410_960_720

Om man kjører for nært en fører som kjører foran, er det også fare for en kollisjon. Derfor advares det mot å holde avstander som er kortere enn tre sekunder. Ved 90 km per time, betyr dette rundt 60 meter til bilen foran. Man kan lett estimere avstanden ved å feste blikket på en gjenstand som føreren foran nettopp har passert, og sørge for at man har en avstand på tre sekunder, før man selv passerer den gitte gjenstanden.